Плетена бебешка шапка от 100% мерино. Изработена с оризова плетка на две игли.

ЗА РАЗМЕР:

а) новородено b) 3 месеца c) 6 месеца d) 12 месеца

МАТЕРИАЛИ:

PHIL MERINOS 3.5 DENIM и PHIL MERINOS 3.5 ECRU – по 1 кълбо от двата цвята

Може да се замени с прежда PHIL PARTNER 3.5

Игли размер 5 мм.

ПЛЕТКА:

Оризова плетка ( с две нишки от двата цвята заедно) – работи се с нечетен брой бримки.

Ред 1: *1 л.бр., 1 оп.бр.*; повтаря се от * до * до последната бримка ; 1 л.бр.

Ред 2: същият като Ред 1.

Ред 2 се повтаря до желаната дължина.

МОСТРА:

15 бримки и 29 реда оформят квадрат 10 см. на 10 см.

Мострата е изплетена с оризова плетка, игли 5 мм. и две нишки заедно.

Ако мострата е по-стегната (получават се повече бримки и редове в квадрата), сменете с по-голям размер игли. Ако е по-отпусната (получават се по-малко бримки и редове в квадрата), сменете с по-малък размер игли.

ИЗПЛИТАНЕ:

С игли 5 мм. и две нишки заедно започнете с а) 59 b) 61 c)  65 d) 67 бримки и продължете с оризова плетка.

Когато достигнете а) 12 b) 12 c)  14 d) 15,5 сантиметра от началото, свийте от двата края: а) 5 бримки 4 пъти и 6 бримки веднъж b) 5 бримки 3 пъти и 6 бримки два пъти c)  5 бримки веднъж и 6 бримки 4 пъти d) 6 бримки 5 пъти.

Когато достигнете а) 15 b) 16 c)  17 d) 18,5 сантиметра от началото, свийте останалите 7 бримки.

ЗАВЪРШВАНЕ:

Зашийте ръбовете от точка А до точки В.

Направете две връзки с дължина 24 см., използвайки по 9 нишки от всеки цвят. Зашийте ги в двата края на шапката.